Bağımlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bağımlılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bağımlılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İstiklâl

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bağımlılık kelimesinin anlamı:

isim Bağımlı olma durumu, tabiiyet:

      “Bağımlılık bir süre mutlu eder, sonra alışkanlık olur, sonra baskıya dönüşür.” – Tarık Dursun K.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İstiklâl kelimesinin anlamı:

isim Bağımsızlık:

      “Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir.” – Atatürk

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.