Bağımsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bağımsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bağımsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Güdümlü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bağımsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür:
      “Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı.” – Necati Cumalı

2. sıfat Müstakil.

3. isim Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse:
      “Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre, üye alınır.” – Anayasa

4. isim Bağımsız milletvekili.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güdümlü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Güdülebilen, yönlendirilebilen, yönetilebilir.

2. sıfat, mecaz Belirli bir plan veya yönde yürütülen bir amacı, bir eğilimi yansıtan:
      “Çalıkuşu, bizim millî eğitim davamızı ele alan güdümlü bir romandır.” – Necati Cumalı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.