Bağlantısız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bağlantısız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bağlantısız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İlintili

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bağlantısız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Aralarında bağlantı bulunmayan, irtibatsız, rabıtasız, angajmansız.

2. sıfat Askerî, siyasi yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlintili kelimesinin anlamı:

sıfat İlgisi, ilişkisi, bağı, ilintisi olan:

      “Bizi biz yapan koşullar ve verilerle ilintiliydi.” – Selim İleri

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.