Bağlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bağlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bağlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Başıboş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bağlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir bağ ile tutturulmuş olan:
      “Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı.” – Halikarnas Balıkçısı

2. sıfat Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste:
      “Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı” – Behçet Necatigil

3. sıfat Sınırlanmış, sınırlı:
      Tüzüğe bağlı bir işlem.

4. sıfat Kapatılmış olan, kapalı:
      Bağlı geçit.

5. sıfat Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan:
      Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim.

6. sıfat, mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun:
      Çocuklarına bağlı ana.

7. sıfat, halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Başıboş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan:
      “Başıboş yaşayışa alışkın değildir.” – Haldun Taner

2. sıfat Bağlanmamış, serbest bırakılmış:
      “İstanbul’un başıboş köpekleri rahatça ömür sürmektedirler.” – Salâh Birsel

4. zarf, mecaz (başı’boş) Kendi isteğine göre, hiçbir etki altında kalmadan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.