Bahtlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bahtlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bahtlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şanssız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bahtlı kelimesinin anlamı:

sıfat Bahtı iyi olan, mutlu, talihli, kara bahtlı karşıtı:

      “Böyle bir evlada sahip olduğun için çok bahtlı bir kadınsın.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şanssız kelimesinin anlamı:

sıfat  Şansı olmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.