Baki kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Baki – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Baki kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fani, Ölümlü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Baki kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Sürekli:
      “Dünyada zaten ne bakiydi?” – Ömer Seyfettin

2. sıfat, eskimiş Bir şeyden artan (miktar).

3. sıfat, eskimiş Öteki:
      “Kale kapısından yalnız birini açık bırakarak bakilerini örmeye başlamışlardı.” – Orhan Seyfi Orhon

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fani kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölümlü, gelip geçici, kalımsız:
      “Her fâni güneşten, çimden nasibini alıyor.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. isim İnsanoğlu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölümlü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gelip geçici, kalımsız, fâni:
      “Onu hâlâ hiç olmazsa rüyalarında ölümlülerin sevdiği gibi sevebilir.” – Halide Edip Adıvar

2. isim, mecaz İnsan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.