Bakımsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bakımsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bakımsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bayındır

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bakımsız kelimesinin anlamı:

sıfat Özen gösterilmemiş, bakılmamış:

      “Çocuk, kılıksız ve bakımsız.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayındır kelimesinin anlamı:

sıfat Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur (yer), abat:

      “Bir çığlığa tutunup çıktım da uçurumdan / Bir bayındır kent oldu sağlığım” – Turan Oflazoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.