Bakir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bakir – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bakir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bozulma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bakir kelimesinin anlamı:

1. sıfat Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek).

2. sıfat El değmemiş, kullanılmamış.

3. sıfat İşlenmemiş (toprak).

4. sıfat Eskimemiş, yıpranmamış, yeni.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bozulma kelimesinin anlamı:

isim Bozulmak işi:

      “Evvelce pek meşhurken artık sesinin bozulmaya başladığı, inhitat zamanlarına geldiği söylenirdi.” – Abdülhak Şinasi Hisar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.