Baltalamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Baltalamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Baltalamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kolaylaştırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Baltalamak kelimesinin anlamı:

1. -i Balta ile kesmek.

2. -i, mecaz Bir işi veya durumu bilinçli ve kasıtlı olarak bozup zarara yol açan davranışta bulunmak, sabote etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kolaylaştırmak kelimesinin anlamı:

1. -i Kolay bir duruma getirmek, güçlükleri ortadan kaldırmak:
      “Tatbikatınızı kolaylaştıracak bir kitap herhâlde.” – Etem İzzet Benice

2. -i Bir işi sonuna yaklaştırmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.