Barbar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Barbar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Barbar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Medeni

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Barbar kelimesinin anlamı:

1. sıfat Uygarlaşmamış (kavim, topluluk):
      “Barbar akınlarından beri bu yollarda gördüğüm en asil atlısın.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. sıfat Kaba saba, ilkel:
      “Bu vaziyeti haber alan köylüler türlü barbar aletlerle şehir ahalisini korumak üzere kasabaya yürümüşlerdi.” – Sait Faik Abasıyanık

3. sıfat, mecaz Kaba ve kırıcı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Medeni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar:
      “Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf Uygar biçimde:
      “Çok ayıp oldu; sözlerini, istediğini daha medeni anlatabilirdi.” – Kerim Korcan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.