Barışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Barışık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Barışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küskün

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Barışık kelimesinin anlamı:

sıfat  Başkası ile barış durumunda bulunan, dargın veya düşman olmayan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küskün kelimesinin anlamı:

1. sıfat Küsmüş olan, gücenik, dargın, muğber:
      “Benim küskün talihimin bana verdiği ızdırap yeter.” – Etem İzzet Benice

2. isim, bitki bilimi Küstüm otu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.