Barışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Barışmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Barışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Savaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Barışmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz İki taraf, aralarındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak, anlaşmak:
      “Fakat bir gün barışacaksınız ve onun da kurtulmasına yardım edeceksiniz.” – Aka Gündüz

2. -le Sevmek, zevk almak:
      “Hiçbirini sevmedim, yalnız Enderuni Vasıf Divanı ile barışabildim.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Savaşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz, -le, askerlik Ordu ölçüsünde iki silahlı kuvvet karşı karşıya gelip çarpışmak, vuruşmak, muharebe etmek:
      “Bu acımasız dünyada artık acımasızca savaşacaklardı.” – İhsan Oktay Anar

2. nesnesiz, -le, mecaz Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla mücadeleye girişmek:
      “İkiyüzlülere, sureti haktan görünen sahte dindarlara karşı bütün gücümle savaşacağım.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.