Baş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Baş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Baş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Son

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Baş kelimesinin anlamı:

1. isim, anatomi İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser:
      “Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı.” – Necati Cumalı

2. isim Bir topluluğu yöneten kimse:
      “Cumhurbaşkanı devletin başıdır.” – Anayasa

3. isim Başlangıç:
      Hafta başı. Ay başı. Yılbaşı. Satır başı.

4. isim Temel, esas:
      “Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para.” – Halide Edip Adıvar

5. isim Arazide en yüksek nokta:
      Dağın başı. Tepenin başı.

6. isim Bir şeyin genellikle toparlakça ucu:
      “Avucumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık.” – Falih Rıfkı Atay

7. isim Bir şeyin uçlarından biri:
      “Merdiven başında beni çağırdı.” – Ayla Kutlu

8. isim Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet:
      Yirmi baş koyun. Üç baş soğan.

9. isim Sarraflık hakkı.

10. isim Bir şeyin yakını veya çevresi:
      “Güzel bir sonbahar havasında şair, havuz başına uzanır gibi oturmuş, güneşleniyordu.” – Ahmet Kabaklı

11. isim “Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün” anlamlarında birleşik kelimeler yapan bir söz:
      Başbakan, başçavuş, başhekim, başkent, başöğretmen, başpehlivan, başrol, başsavcı.

12. isim Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği:
      Başa güreşmek.

13. isim, denizcilik Deniz teknelerinde ön taraf.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Son kelimesinin anlamı:

1. sıfat Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı:
      “Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu.” – Peyami Safa

2. sıfat En arkada bulunan:
      Son vagon.

4. isim Uç, sınır.

5. sıfat Olanca:
      “Son kuvvetiyle: Ya Ali! diye bağırdı.” – Memduh Şevket Esendal

6. isim Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet:
      Kışın sonu. Bu yolun sonu.

7. isim, mecaz Ölüm.

8. isim, anatomi Döl eşi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.