Başarı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Başarı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Başarı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fiyasko

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Başarı kelimesinin anlamı:

isim Başarma işi, muvaffakiyet:

      “Bu başarı, onu garip bir yolda boşluk ve yalnızlık içinde bırakmıştı.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fiyasko kelimesinin anlamı:

isim, Bir girişimde başarısız sonuç.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.