Basık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Basık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Basık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sivri, Kabarık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Basık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Basılmış, yassılaşmış:
      “Ökçesi basık pabucunun içinde kara ve çatlak topuklu ayakları ellerinden ziyade ortadadır.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Çok yüksek olmayan, alçak:
      “Arka sokağa bakan, dar, basık tavanlı, ışıksız bir yerdi.” – Peyami Safa

3. sıfat Kısık:
      “Onun sesi de aynı şekilde basıktı.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sivri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ucu keskin ve batıcı olan:
      “Sivri gagasından kelimeler çıkarken sanki birer ok oluyordu.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Ucuna doğru gittikçe incelen:
      “Gösterip sivri uzun dişlerini bir daha / Bir zehirli ok gibi attı bana kahkaha” – Enis Behiç Koryürek

3. isim, hayvan bilimi Palamut.

4. sıfat, mecaz Genel tutumun veya geleneklerin dışında kalan, göze batıcı özelliği olan, aşırı:
      Sivri uçlar. Sivri bir adam.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabarık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kabarmış olan:
      “Kabarık göğsündeki parlak kıvılcımlı tüyleri, altından bir zırh gibiydi.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Çıkıntısı olan, tümsekli.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.