Başkalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Başkalık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Başkalık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Normallik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Başkalık kelimesinin anlamı:

isim Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik:

      “Seninle aramda öyle bir başkalık var ki bu başkalık ateşle suyun arasında yok.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Normallik kelimesinin anlamı:

isim Normal olma durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.