Başlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Başlamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Başlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bitirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Başlamak kelimesinin anlamı:

1. Görünmek:
      “Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı.” – Sait Faik Abasıyanık

2. Etkisini göstermek:
      “Kış başlarken yapraklar döküldü.” – Cahit Uçuk

3. -e Bir işe girişmek, harekete geçmek:
      “Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı.” – Haldun Taner

4. nesnesiz Çalışır, işler, yürür duruma girmek:
      “Bundan başka, evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı.” – Halide Edip Adıvar

5. -e Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak:
      “Şiirimiz milletimizin Anadolu’daki teşekkülü ile başlar.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak:
      “Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım.” – Peyami Safa

2. -i Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak:
      “Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.