Başlatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Başlatmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Başlatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bitirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Başlatmak kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Başlamasına yol açmak:
      “Operasyonu başlatacak işareti ondan bekliyoruz.” – Ahmet Ümit

2. -e, -i Birinin kötü konuşmasına yol açmak:
      “Akıllı deyyusundan başlatacaksın şimdi.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak:
      “Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım.” – Peyami Safa

2. -i Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak:
      “Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.