Bastıbacak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bastıbacak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bastıbacak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bastıbacak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bacakları kısa veya çarpık (kimse):
      “Süvari taburunun en önünde bir topal, biri yampiri iki bastıbacak ihtiyar da darbuka çalarak yürüyorlar.” – Etem İzzet Benice

2. sıfat, mecaz Yaramaz, haylaz (çocuk):
      “Ülen, haddini bilmez bastıbacak, emir vermek sana mı kaldı?” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İri kelimesinin anlamı:

sıfat Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı:

      “Erdal, nişan halkasına benzediğini fakat taşlarının iri olduğunu söyledi.” – Emine Işınsu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.