Bayağılaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bayağılaşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bayağılaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Seçkinleşmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayağılaşmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Bayağı bir durum almak, bayağı bir duruma girmek, sıradanlaşmak:

      “Bayağılaşmış gibi kendimden iğreniyordum.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seçkinleşmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz

Seçkin duruma gelmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.