Bayan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bayan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bayan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayan kelimesinin anlamı:

1. isim Kadınların ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü:
      Bayan İnci.

2. isim Kadın:
      Bir bayan geldi.

3. isim Eş, karı:
      “Süleyman Bolluk da bayanın sımsıkı koluna girmişti.” – Halide Edip Adıvar

4. ünlem Kadınlara bir seslenme sözü:
      Bayan! Kimi aradınız?

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bay kelimesinin anlamı:

1. isim Erkeklerin ad veya soyadlarının önüne getirilen saygı sözü:
      Bay Doğan.

2. isim Erkek:
      Bir bay sizi arıyor.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.