Baygın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Baygın– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Baygın kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Diri, Canlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Baygın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bayılmış, kendinden geçmiş.

2. sıfat Süzgün:
      “Az beli bükük ve gözleri biraz baygın bir ihtiyar.” – Osman Cemal Kaygılı

3. sıfat Gönül vermiş.

4. sıfat İnsanı kendinden geçirir gibi olan:
      “Bahçe kapısına varmadan daha / Baygın kokusu ıhlamurun” – Ziya Osman Saba

5. sıfat Yığılmış, dökülmüş:
      “Açık eflatun ipek perdeler baygın ve büyük kelebek kanatları hâlinde yere kadar uzanıyordu.” – Ömer Seyfettin

6. zarf Bayılmış, kendinden geçmiş bir biçimde:
      “İki tarafına sarhoş sarhoş sallanan sandalda balıkçıyı baygın buldu.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Diri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı:
      “Duydum, görmedimse de hortlayan ölüleri / Fakat hortlak diriden kimin vardır haberi?” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. sıfat Güçlü, zinde:
      Diri bir adam.

4. sıfat Gereği kadar pişmemiş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Canlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Canı olan, diri, yaşayan:
      “Bütün canlıların kendilerini yarı baygın, uykulu, hareketsiz bir tembelliğe bıraktıkları saatler başlamıştı.” – Necati Cumalı

3. sıfat Güçlü, etkili.

4. sıfat Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası.

5. isim Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan.

6. isim Canlı yayın.

7. zarf Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde:
      “Umut iyidir. İnsanı canlı ve güçlü tutar.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.