Bayrı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bayrı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bayrı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yeni

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bayrı kelimesinin anlamı:

sıfat, Çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri var olan, kadim.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yeni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı:
      Yeni giysi. Yeni ayakkabı.

2. sıfat Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan:
      Yeni haber. Yeni moda.

4. sıfat İşe henüz başlamış:
      Yeni öğrenci. Yeni asker.

5. sıfat O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan:
      Yeni bir buluş. Yeni bir düşünce.

6. sıfat Tanınmayan, bilinmeyen:
      Yeni imzalara rastlıyoruz.

7. sıfat Daha öncekilerden farklı olan:
      Yeni ihtiyaçlarımız var.

8. sıfat Eskisinin yerine gelen:
      Yeni vali çok çalışkanmış.

9. zarf Biraz önce, çok zaman geçmeden:
      “Yeni tanıştığım orman uzmanları çok nazik ve kibar insanlardı.” – Çetin Altan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.