Beceriksiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Beceriksiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Beceriksiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Marifetli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beceriksiz kelimesinin anlamı:

sıfat Becerisi olmayan, usta olmayan, maharetsiz:

      “O münasebetsiz ve beceriksiz adam, kısık bir sesle bütün gizli şeyleri anlattı.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Marifetli kelimesinin anlamı:

sıfat Usta, hünerli.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.