Bedava kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bedava – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bedava kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ücretli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bedava kelimesinin anlamı:

1. sıfat Karşılıksız, parasız:
      “Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Emeksiz, caba.

3. sıfat Çok ucuz.

4. zarf Bedavadan.

5. zarf Herhangi bir bedel ödemeden:
      “Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava” – Orhan Veli Kanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ücretli kelimesinin anlamı:

1. isim Ücretle çalıştırılan kimse:
      “Bu saydığım bayram günleri bizim gibi ücretlilerin aylığını artırır.” – Burhan Felek

2. sıfat Ücret karşılığı yapılan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.