Bedbaht kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bedbaht– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bedbaht kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Talihli, Mutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bedbaht kelimesinin anlamı:

sıfat, Mutsuz, bahtsız, talihsiz:
      “Kocasının akşamcılığından manen ve maddeten bedbahttı.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Talihli kelimesinin anlamı:

sıfat Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı:
      “O devrin talihlileri gibi para sanki su olmuş, ceplerine akıyordu.” – Ercüment Ekrem Talu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mutlu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Mutluluğa erişmiş olan, ongun(I), saadetli, bahtiyar, berhudar, mesut:
      “Beni orada sıcak bir yuva, huzurlu konuklar, mutlu bir kadın bekliyor.” – Reha Mağden

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.