Bedelli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bedelli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bedelli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bedava

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bedelli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bedeli olan, bedel ödenilen.

2. isim Bedelci.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bedava kelimesinin anlamı:

1. sıfat Karşılıksız, parasız:
      “Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Emeksiz, caba.

4. zarf Bedavadan.

5. zarf Herhangi bir bedel ödemeden:
      “Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.