Beden kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Beden– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Beden kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ruh

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beden kelimesinin anlamı:

1. isim Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut.

2. isim Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde:
      “Yemen halkı yaz günlerinde bedenlerini serinletmek için kabuğu kaynatıp içerler.” – Salâh Birsel

3. isim Giysilerde ölçü.

4. isim Kale duvarı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ruh kelimesinin anlamı:

1. isim Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.

2. isim En önemli nokta, öz:
      “Lakin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil.” – Memduh Şevket Esendal

4. isim, mecaz Duygu:
      “Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı, Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telakki etmiş ve kutsi bir vazife gibi ifa ediyor.” – Yahya Kemal Beyatlı

5. isim, felsefe Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.