Beğeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Beğeni– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Beğeni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zevksizlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beğeni kelimesinin anlamı:

1. isim Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk:
      “Kadınlar hoşgörü ve beğeniyle dansı alkışlarlar.” – Nazım Hikmet

2. isim Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto:
      “Kendine özgü bir beğenisi var bu konuda.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zevksizlik kelimesinin anlamı:

isim Zevksiz olma durumu:

      “Bu insan panayırında zevksizlik ve vakarsızlık, bazılarında müthiş bir mikyasta billurlaşıyor, kabalaşıyordu.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.