Beka kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Beka– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Beka kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Geçicilik, Fanilik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beka kelimesinin anlamı:

isim, Kalıcılık, ölmezlik:
      “Fakat böyle bir zevk ve huzurun devam ve bekası olamaz.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Geçicilik kelimesinin anlamı:

1. isim Geçici olma durumu.

2. isim Muvakkatlik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fanilik kelimesinin anlamı:

isim Fâni olma durumu:
      “Bütün bu fânilikleri küçük görerek bunları ancak gönül oyalayıcı şeyler diye telakki ettiklerini gösteriyordu.” – Abdülhak Şinasi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.