Bekri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bekri– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bekri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bekri kelimesinin anlamı:

sıfat Ayyaş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan:
      “Şimdi konuşacağımız konuyu ayık kafayla konuşmak daha doğru olur.” – Ayşe Kulin

2. zarf Sarhoşluğu geçmiş bir biçimde.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.