Bela kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bela– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bela kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şans

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bela kelimesinin anlamı:

1. isim İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum:
      Kumar, toplum için büyük bir beladır.

2. isim Büyük zarar ve sıkıntıya yol açan olay veya kimse:
      “Hayatta dipdiri yanmak belasından da kurtulmuştum.” – Yahya Kemal Beyatlı

3. isim Hak edilen ceza:
      Allah belasını verdi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şans kelimesinin anlamı:

1. isim Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek:
      “Bir hafta içinde kayıplar ve kazanmalarla şansım değişti.” – Refik Halit Karay

2. isim Bir olayın olabilirliği.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.