Belgin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Belgin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Belgin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kapalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Belgin kelimesinin anlamı:

sıfat Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih:
      “Yalnızca beyaz elleri belgin, bir hülya kadını, dağılan bir evrenin perisi olup çıkar.” – Selim İleri

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kapalı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı:
      “Şimdi oğlunu kanlı göğsü, kapalı gözleri, mor dudaklarıyla görür gibi oluyordu.” – Nazım Hikmet

2. sıfat Geçilmez durumda olan.

4. sıfat Başı örtülü (kadın).

5. sıfat Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem.

6. sıfat Gizli, saklı:
      Meclisler, iç tüzük hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar yapabilir.

7. sıfat Açık olmayan (giyecek):
      “Damalı bir eteklik, açık mavi kapalı bir yün kazak giymişti.” – Necati Cumalı

8. sıfat Bulutlu, karanlık (hava):
      “Ankara’nın soğuk, kapalı havalı günlerinden biriydi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

9. sıfat, mecaz İçe dönük yaradılışta olan:
      “Ateşoğlu ile yirmi yıldır denizde yoldaşlık ederim. Ben böyle kapalı adama hiç rastlamadım.” – Halikarnas Balıkçısı

10. sıfat, mecaz Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan:
      “Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.” – Adalet Ağaoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.