Belirgin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Belirgin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Belirgin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gizli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Belirgin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih:
      “Sesindeki meydan okuyuş öyle belirgin ki ona iyi davrandığıma pişman olacağım neredeyse.” – Ahmet Ümit

2. zarf Açık bir biçimde:
      “Kamaranın kapısı daha belirgin tıklatılıyor şimdi.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gizli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı, mahfi:
      “Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal kitabı değildir.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan:
      “Sanırım babamla arasında gizli bir çekişme de yaşanıyordu.” – Ayla Kutlu

4. sıfat İlgili kişi veya makamlarca değerlendirilmesi amacıyla kurum içi veya kurumlar arası gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim.

5. zarf Saklı olarak, saklayarak:
      “Mektubu senden gizli posta kutusuna attım.” – Mahmut Yesari

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.