Belirsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Belirsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Belirsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Süreli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Belirsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz:
      “Şimdi galiba belirsiz bir yerde bir esere çalışıyor.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem:
      “Bir ayağın yerlere sürtünmesinden çıkan, silik ve belirsiz sesi işitti.” – Peyami Safa

3. sıfat Bilinmeyen, meçhul:
      “Küçük bir ekmek parçası üstüne konmuş, ne olduğu belirsiz yeşilliklerle yapılmış salata kendisine uzatılıyormuş.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süreli kelimesinin anlamı:

sıfat Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik:

      Süreli yayın.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.