Beraberlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Beraberlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Beraberlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrılık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beraberlik kelimesinin anlamı:

1. isim Birliktelik:
      “Birlik ve beraberlik içinde dilekçeler yazılıp kâğıtlar imzalandı.” – Lâtife Tekin

2. isim Baş başa kalma durumu.

3. isim Başa baş kalma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrılık kelimesinin anlamı:

1. isim Ayrı olma durumu.

2. isim Birinden uzak düşme, firak, firkat:
      “Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler, özlemezler ve gurbet hissi duymazlar.” – Mehmet Kaplan

4. isim, hukuk Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.