Berbat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Berbat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Berbat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İyi, Temiz, Güzel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Berbat kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kötü:
      “Eskisinden daha berbat, iyileşmek ne gezer.” – Mehmet Akif Ersoy

2. sıfat Bozuk:
      “Yol berbat, toz toprak üstümüze savruluyor.” – Sermet Muhtar Alus

3. sıfat Çirkin, beğenilmeyen:
      “Sanatta politika ne kadar berbatsa politikada sanat da o kadar iğrenç olur.” – Burhan Felek

4. sıfat Darmadağın, bakımsız, perişan, viran:
      “Berbat bir han odası.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İyi kelimesinin anlamı:

1. sıfat İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı:
      “Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Bol, çok, aşırı:
      İyi yağmur yağdı.

4. sıfat Esen, sağlıklı:
      “İyi ve sıhhatli olduğumu bildirebilirsiniz.” – Necip Fazıl Kısakürek

5. sıfat Yerinde, uygun:
      İyi bir cevap.

6. sıfat Doğru olan:
      İyisi bu işe karışmamaktır.

7. sıfat Yeterli, yetecek miktarda olan:
      Bu yün, hırka için iyidir.

8. isim Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.

9. zarf İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde:
      “Bunun çocukları iyi çıktıkları için ölünceye kadar babalarına bakmışlar.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Temiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı (I), pak, münezzeh, hijyen, hijyenik:
      “Ayak basacak tek adımlık temiz yer yok.” – Adalet Ağaoğlu

2. sıfat Özenle yapılmış:
      Temiz iş.

4. sıfat, mecaz Ahlakça lekesiz, necip, nezih.

5. sıfat Sabıkasız.

6. zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde:
      Temiz giyinmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güzel kelimesinin anlamı:

1. sıfat Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı:
      Güzel kız. Güzel çiçek.
      Yalının en güzel odası bizimdi.

2. sıfat İyi, hoş:
      “Güzel şey canım, milletvekili olmak!” – Çetin Altan

4. sıfat Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran:
      Güzel duygular. Güzel hareketler.

5. sıfat Görgü kurallarına uygun olan.

6. sıfat Sakin, hoş (hava):
      Güzel bir gece.

7. sıfat Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı:
      Güzel vaatler.

8. sıfat Pek iyi, doğru:
      Güzel güzel amma!

9. isim Güzel kız veya kadın:
      “Güzeller deniz kenarına geldikleri zaman âşıklar da kale burçlarına ve bedenlerine dolarlar.” – Asaf Halet Çelebi

10. isim Güzellik kraliçesi.

11. zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde:
      “Arabayı koştururken boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu atların.” – Reşat Enis

12. zarf Adamakıllı, şiddetli:
      “Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.