Bereket kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bereket– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bereket kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kıtlık, Azlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bereket kelimesinin anlamı:

1. isim Bolluk, gürlük, ongunluk, feyiz, feyezan:
      “Çocuk gönlüm kaygılardan azade / Yüzlerde nur, ekinlerde bereket” – Orhan Veli Kanık

2. isim, halk ağzında Yağmur:
      Bereket yağıyor.

3. zarf İyi ki, neyse ki, iyi bir rastlantı sonucunda:
      “Bereket, o sıralarda henüz bu sözü bilmiyordum.” – Erhan Bener

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kıtlık kelimesinin anlamı:

1. isim Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma:
      “Toprak darlığı, ham madde kıtlığı ve nüfus artışı…” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Kuraklık, savaş vb. nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık:
      “Memleketi kavuran kıtlık buranın semtine uğramamıştır.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim, mecaz Duygu, söz vb.nde azlık:
      “Espri, kıtlıkta bolluk arz eden bir cevherdir.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Azlık kelimesinin anlamı:

1. isim Az olma durumu:
      “Bu hususlardaki vesikaların azlığı maalesef ancak küçük bir ipucu üzerinde yapılan tahminlerden ibaret kalıyor.” – Asaf Halet Çelebi

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.