Bereketli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bereketli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bereketli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kıt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bereketli kelimesinin anlamı:

sıfat Bol, verimli:

      “Ey vatanın bağrı yanık bucağı / Hani senin bereketli hasadın” – Mehmet Emin Yurdakul

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kıt kelimesinin anlamı:

1. sıfat İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol(II) karşıtı:
      “O devirde bizim gibi henüz askere gitmemiş şoförler çok kıttı.” – Aka Gündüz

2. sıfat Az, yetersiz (duygu, söz vb.):
      “Sözü kıt bir adamdı.” – Halikarnas Balıkçısı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.