Berk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Berk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Berk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çürük, Yumuşak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Berk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sert, katı.

2. sıfat Sağlam.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çürük kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çürümüş olan:
      “Yabancı, kirli, çürük dişlerini göstererek gülümsüyordu.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Sağlam ve dayanıklı olmayan:
      “Çürükleri barındırmaz yaylaların yaylası.” – Haldun Taner

4. sıfat, mecaz İş göremez, hastalıklı.

5. sıfat, mecaz Sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan:
      Çürük dava. Çürük iddia.

6. sıfat, mecaz Sakat.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yumuşak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı:
      Pamuk yumuşaktır.

3. sıfat Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran:
      “Yerde yumuşak kilimler serili geniş odasına bağdaş kurup yerleşiriz.” – Azra Erhat

4. sıfat Kolaylıkla işlenebilen:
      “Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Kolay çiğnenen, kolay kesilen:
      Yumuşak ekmek.

6. sıfat Ilıman (iklim), sert karşıtı:
      Yumuşak iklim. Yumuşak hava.

7. sıfat, mecaz Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.

8. sıfat, mecaz Okşayıcı, tatlı, hoş:
      “Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor.” – Yusuf Ziya Ortaç

9. sıfat, mecaz Sessiz, hafif:
      “Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

10. sıfat, dil bilgisi Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.