Beter kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Beter– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Beter kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Âlâ

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Beter kelimesinin anlamı:

sıfat, Daha kötü, çok kötü:
      “Çöller, Yemen ellerinden beter imiş.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Âlâ kelimesinin anlamı:

sıfat,
İyi, pekiyi, daniska:
      “Beni Konya Lezzet Lokantası’na götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.