Bey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bey– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hanım

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bey kelimesinin anlamı:

1. isim Erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü:
      “Eniştem Neyyir Bey’i kimin vurduğunu ben biliyorum.” – Reşat Nuri Güntekin

2. isim Erkek özel adları yerine kullanılan bir söz:
      Bir bey sizi aradı.

3. isim Eş, koca:
      “İki yol var önünde, ya beyinin dilini öğrenirsin ya beyin senin dilini.” – Tarık Dursun K.

4. isim As (II):
      “Gerçekten de doktora bir bey ile iki yedili gelmişti.” – Tarık Buğra

5. isim Erkek sıfatlarının hemen arkasına eklenir:
      Doktor bey. Damat bey.

6. isim Aşığın çukur yüzünün arkasındaki yumru bölge.

7. isim, tarih Küçük bir toplumun veya küçük bir devletin başkanı:
      Karaman beyi. Menteşe beyi.

8. isim, askerlik Komutan:
      Alay beyi. Uç beyi.

9. isim, eskimiş Zengin, ileri gelen kimse, bay (I).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hanım kelimesinin anlamı:

1. isim Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan:
      Ülker Hanım.

2. isim Kadın, eş:
      “Yaptığı çiçek suyunun ilk bardağını kendi içtikten sonra ikincisini hanımına getirir.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. sıfat Kadınlığın bütün iyi niteliklerini taşıyan:
      Hanım kadın. Hanım kız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.