Bidayet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bidayet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bidayet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Nihayet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bidayet kelimesinin anlamı:

isim Başlama, başlangıç:

      “Sevdasını, bidayette kıyısından köşesinden paylaşırken, zamanla tamamen sahiplenmiş.” – Attila İlhan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nihayet kelimesinin anlamı:

1. isim Son:
      “Ben nihayete doğru yanımdaki çocuğu dürterek kalktım.” – Ömer Seyfettin

2. zarf (ni’ha:yet) Sonunda:
      “Nihayet duam kabul olundu, önümde hiçbir hicap kalmadı, hakikat bana olduğu gibi tecelli etti.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.