Bigâne kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bigâne– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bigâne kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İlgili

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bigâne kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Yabancı.

2. sıfat, eskimiş İlgisiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlgili kelimesinin anlamı:

sıfat İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik:

      “Demokrasiyle ilgili sorunlara tanık olmuş ve önemli dersler almıştı.” – Hıfzı Topuz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.