Bileşim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bileşim– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bileşim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çözelti

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bileşim kelimesinin anlamı:

1. isim Bileşme işi:
      “Mustafa Kemal Dil Kurumunu, Tarih Kurumunu ulusal bir bileşim yaratılsın, ulusal bir bilinç doğsun diye kurmuş.” – Attila İlhan

2. isim, kimya İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip:
      Suyun bileşiminde hidrojenle oksijen vardır.

3. isim, kimya Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.

4. isim, kimya Bileşme sonucu oluşan cisim.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çözelti kelimesinin anlamı:

isim, kimya  Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.