Bileşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bileşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bileşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çözülmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bileşmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturmak, terekküp etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çözülmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Çözme işine konu olmak:
      “Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri / Atlarımız çözüldü girdik handan içeri” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. nesnesiz Gevşeyip yumuşamak, erimeye başlamak.

4. nesnesiz, mecaz Gevşemek, güçsüz kalmak:
      Acı haberi duyunca eli ayağı çözülmüş.

5. nesnesiz, mecaz Dağılmak, çökmek:
      “Yunan cephesinin çözülüp Anadolu’dan çekilmesiyle yine sulh elde edilmez.” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.