Bilge kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bilge– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bilge kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cahil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilge kelimesinin anlamı:

sıfat Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim:
      “Sokrates yalnız öğrettikleriyle değil öğretme yoluyla da örnek bir bilgedir.” – Nermi Uygur

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cahil kelimesinin anlamı:

1. sıfat Öğrenim görmemiş, okumamış:
      “Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan:
      “Sansürcülerin çoğu cahil, tiyatrodan anlamaz kişilerdi.” – Metin And

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.