Bilgelik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bilgelik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bilgelik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Cehalet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilgelik kelimesinin anlamı:

1. isim Bilge olma durumu ve niteliği:
      “Bilgelik, içimizde bir duygu olarak kaldıkça, bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı, hoş bir şey.” – Nurullah Ataç

2. isim, felsefe Bilgi, hikmet.

3. isim, felsefe İlk Çağ felsefesinde kendini tanımanın bilgisi, vukuf.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cehalet kelimesinin anlamı:

isim Bilgisizlik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.