Bilimsel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bilimsel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bilimsel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bilim dışı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilimsel kelimesinin anlamı:

sıfat Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî:
      “Sosyal ve bilimsel konuda araştırmalar, makaleler yayımlar.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilim dışı kelimesinin anlamı:

sıfat Bilime aykırı, bilime uymaz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.