Bilinçli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Bilinçli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Bilinçli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Şuursuz, Bilinçsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilinçli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bilinci olan, şuurlu.

2. sıfat Kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu:
      “Fakat bu işi bilinçli olarak üstünkörü yapmış, yaraların tam kapanmamasına dikkat etmişti.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Şuursuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bilinçsiz:
      “O, şehvani bir galibiyetle bana hükmediyor, ben de şuursuz bir arzu ile ona bağlanıyordum.” – Etem İzzet Benice

2. zarf Bilinçsiz bir biçimde:
      “İdraksiz, şuursuz geçen günlerimiz için teessüfler edeceksiniz.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilinçsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bilinci olmayan, şuursuz.

2. sıfat, ruh bilimi Kendi etkinliğini eleştirmeli bir biçimde sezmeyen, şuursuz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.